دانلود فایل با عنوان پاورپوینت عوامل موثر در تربیت

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پاورپوینت عوامل موثر در تربیت می باشد.
کلمات کلیدی:تربیت,عوامل موثر در تربیت,پاورپوینت عوامل موثر در تربیت,تحقیق درمورد تربیت,دانلود مقاله عوامل موثر در تربیت,تعلیم و تربیت اسلامی,دانلود پاورپوینت عوامل موثر در تربیت,محیط رفاقت و معاشرت, محیط مدرسه,اراده انسان در تربیت

پاورپوینت عوامل مؤثر در تربیت در 89 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxعوامل مؤثر در تربیت

عوامل مؤ ثر در تربیت ، عواملى اند كه در شكل گیرى شخصیت و حالت انسان و ساختار تربیتى او تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارند.

آنچه انسان انجام مى دهد بر اساس شاكله تربیتى اش انجام مى دهد.

((قل كل یعمل على شاكلته .))

بگو: هر كس بر حسب شاكله (ساختار) خود عمل مى كند.

مفهوم شاکله در اسلام

وراثت

((وراثت عبارت است از نیرویى طبیعى در موجود زنده كه به وسیله آن صفات از اصل به نسل منتق مى شود، خواه این صفات مخصوص این نسل باشد، خواه مشترك میان تمام افراد این نوع یا بخشى از آنها باشد.))

در سخنان معصومین (ع ) تاءكیدى بسیار بر اهمیت آن شده است ، چنانكه از پیامبر اكرم (ص ) روایت شده است كه فرمود:
((انظر فى اى شى ء تضع ولدك فان العرق دساس .))
دقت كن كه نطفه خود را در كجا مستقر مى كنى زیرا خصوصیات اجداد به فرزندان منتقل مى شود.
در بیان این امر از امیر مؤ منان (ع ) چنین وارد شده است :
((حسن الاخلاق برهان كرم الاعراق .))

نیكویى اخلاق دلیل پاكى و فضیلت ریشه خانوادگى است .
و نیز چنین وارد شده است :
((اذا كرم اصل الرجل كرم مغیبه و محضره .))
وقتى اصل و ریشه انسان خوب و شریف باشد، نهان و آشكارش ‍ خوب و شریف است .

وراثت با همه اهمیت و نفوذى كه دارد تحت تاءثیر عوامل دیگر قرار مى گیرد و آنچه زمینه اش وجود دارد رشد مى كند و دچار شدت و ضعف یا دگرگونى و تغییر مى شود. در این باره از رسول خدا(ص ) روایت شده است كه فرمود:

((السعید قد یشقى و الشقى قد یسعد.))

گاهى خوشبخت بدبخت مى شود و گاهى بدبخت به راه خوشبختى مى رود.


محیط رفاقت و معاشرت

در كلام پیامبر اكرم (ص ) آمده است :
((المرء على دین خلیله و قرینه ((

انسان بر دین و آیین دوست و همنشین خود است

))مثل الجلیس الصالح مثل العطار، ان لم یحذك من عطره علقك من ریحه ، و مثل الجلیس السوء مثل الحداد، ان لم یحرقك نالك من شرره ((
حكایت همنشین صالح مثل عطار است كه اگر از عطر خود تو را بهره مند نسازد، بوى خوش آن در تو آویزد، و حكایت همنشین بد مثل آهنگر است كه اگر شرار آتش آن تو را نسوزاند، بوى بد آن در تو آویزد.
همنشینى و رفاقت با صالحان ، انسان را به كمال سوق مى دهد و همنشینى و رفاقت با تبهكاران ، انسان را به تباهى مى كشاند.
دل تو را در كوى اهل دل كشد

امام صادق (ع ) از پدران گرامى اش روایت كرده است كه پیامبر اكرم (ص ) فرمود:
((اسعد الناس من خالط كرام الناس ((

سعادتمندترین مردم كسى است كه با مردمى بزرگوار معاشرت و آمیزش داشته باشد.

دوست بد و تبهكار میل به فساد و تباهى را در آدمى تقویت مى كند و انسان را در مسیر سقوط و شقاوت یارى مى دهد. خداى متعال به نتایج چنین رفاقت و معاشرتى اشاره مى كند و مى فرماید:
((و یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا لیتنى اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتى لیتنى لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى و كان الشیطان للانسان خذولا((

و روزى است كه ستمكار دستهاى خود را مى گزد (و) مى گوید: اى كاش با پیامبر راهى برمى گرفتم . اى واى ، كاش فلانى را دوست (خود) نگرفته بودم . او (بود كه ) مرا به گمراهى كشانید پس از آنكه یاد حق قرآن به من رسیده بود. و شیطان همواره فروگذارنده انسان است .
با توجه به همین تاءثیرگذارى و تاءثیرپذیرى است كه پیشوایان حق ، پیروان خود را با تاءكید بسیار از رفاقتها و معاشرتهاى نادرست پرهیز داده اند

نامه اى كه امیر مؤ منان على (ع ) به ((حارث همدانى (( نوشته ، او را چنین یادآورى كرده است :
((و احذر صحابة من یفیل رایه و ینكر عمله ، فان الصاحب معتبر بصاحبه ... و ایاك و مصاحبة الفساق فان الشر بالشر ملحق ((

از همنشینى با كسى كه رایش سست و كردارش ناپسند بود بپرهیز، كه هر كس را از آن كه دوست اوست شناسند... و از همنشینى با فاسقان بپرهیز كه شر به شر پیوندد.محیط مدرسه

نقش معلم و مربى در شكل گیرى شخصیت انسان و ساختار روحى و رفتارى او نقشى كلیدى است ، به گونه اى كه متعلم و متربى ممكن است در تمام حركات و سكنات خود تحت تاءثیر قرار گیرد و همه چیز خود را از معلم و مربى نمونه بردارى كند .پس باید بدین امر توجهى تام داشت .

((فلینظر الانسان الى طعامه ))

پس باید انسان به خوراك خود بنگرد.
و كدام خوراك مهمتر و در خور توجه تر از خوراك روح و تعلیم و تربیت است ؟ از این روست كه در خبر ((زید شحام )) آمده است كه از امام باقر(ع ) درباره این آیه پرسش كردم كه معنى خوراك چیست ؟ فرمود:
((علمه الذى یاءخذه ، عمن یاءخذه ))
علمى كه فرامى گیرد، بنگرد از چه كسى فرامى گیرد.
پیام آوران الهى برترین معلمان و مربیان بشر بهترین مدرسه تعلیم و تربیت را بنیان گذاشتند. به بیان امام خمینى (ره ):
((عالم مدرسه است و معلمین این مدرسه ، انبیا و اولیا هستند، و مربى این معلمین ، خداى تبارك و تعالى است . این مدرسه از چنان اهمیت تربیتى برخوردار است كه خداى متعال با آن بر مؤ منان منت نهاده است ، كه هیچ چیز با آن قابل قیاس ‍ نیست .
((لقد من الله على المؤ منین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزكیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبین ))
بیقین ، خدا بر مؤ منان منت نهاد (كه ) پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت ، تا آیاتش را بر ایشان بخوانند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بیاموزد، قطعا پیش از آن در گمراهى آشكارى بودند.
پیامبر اكرم (ص ) رسالت خود را رسالت تعلیم و تربیت مى دانست و مى فرمود:
((بالتعلیم ارسلت ))براى تعلیم فرستاده شده ام و رسالت من تعلیم است .


اراده انسان

از مهمترین عوامل مؤ ثر در تربیت اراده خود آدمیان به نحو اقتضاست ، انسان موجودى است كه در ابتداى آفرینشش پاك از هر اقتضایى است ، نه اقتضاى سعادت دارد و نه اقتضاى شقاوت و نسبتش به این دو امر یكسان است ، هم مى تواند راه خیر و اطاعت را كه راه فرشتگان است كه جز فرمانبردارى از آنان ساخته نیست اختیار كند و هم راه شر و معصیت را كه راه ابلیس و لشكریان اوست كه جز مخالفت و نافرمانى چیزى ندارند. انسان به هر راه در زندگى اش میل كند، به همان راه مى افتد و اهل آن راه كمكش مى كنند و آنچه را دارند در نظرش جلوه مى دهند و او را به سرمنزلى كه راهشان بدان منتهى مى گردد راهنمایى مى كنند، و آن سرمنزل یا بهشت است یا دوزخ ، یا سعادت است یا شقاوت
سعادت عبارت است از رسیدن هر شخصى با حركت ارادى خود به كمالى كه در خلقت او نهاده شده است . و شقاوت دور شدن انسان است از مسیر كمال با حركت ارادى خود و تباه ساختن استعدادهاى الهى خویش .


((انا هدیناه السبیل اما شاكرا و اما كفورا))
ما راه را به انسان نشان دادیم ، خواه شاكر باشد (و پذیرا گردد)، یا ناسپاس .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هدفگذاری (فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان):دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان هدفگذاری,دانلود پاورپوینت هدفگذاری(فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),پرورش نیروی کار موفق,نمودار پرورش نیروی کار موفق,کار زاینده و روشن,هدفگذاری مؤثر,ویژگی هدف مؤثر,تشخیص موانع هدف گذاری,شناخت تفاوتهای انگیزشی,ارائه پاداش با ارزش

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون:بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون,اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون,بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد , ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی

پاورپوینت مدیریت بر سود:دانلود پاورپوینت مدیریت بر سود ,مدیر چگونه میتواند بر سود خالص مدیریت(اعمال نفوذ) کند؟,الگوهای مدیریت بر سود ,به حداقل رساندن سود,به حداکثر رساندن سود,هموارسازی سود ,جنبه خوب مدیریت بر سود ,جنبه بد مدیریت بر سود

پاورپوینت جانشین پروری:پاورپوینت جانشین پروری,مدیریت دولتی در ایران,مدلهای جانشین پروری,جانشین پروری,پاورپوینت جانشین پروری(درس بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران),فرایند جانشین پروری,مدیریت,مدل کانال رهبری ,برنامه ریزی جانشین پروری,پاورپوینت تعریف جانشین پروری

تحقیق دانستن و درك كردن:دانستن و درك كردن,دانستن,درك كردن,تحقیق دانستن,تحقیق درك كردن,دانلود مقاله دانستن و درك كردن,بررسی دانستن و درك كردن,تحقیق دانستن و درك كردن,تحقیق درمورد دانستن و درك كردن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بررسی مدل آلموند و وربا درباره فرهنگ سیاسی:پاورپوینت بررسی مدل آلموند و وربا درباره فرهنگ سیاسی,دانلود پاورپوینت بررسی مدل آلموند و وربا درباره فرهنگ سیاسی,پاورپوینت رایگان بررسی مدل آلموند و وربا درباره فرهنگ سیاسی,دانلود پاورپوینت رایگان بررسی مدل آلموند و وربا درباره فرهنگ سیاسی,پاورپوینت گابریل آلموند و سیدنی وربا,دانلود پاورپوینت گابریل آلموند و سیدنی وربا,پاورپوینت زندگینامه گا

پاورپوینت آهک:پاورپوینت آهک,دانلود پاورپوینت آهک,پاورپوینت عمران و ساختمان,دانلود پاورپوینت عمران و ساختمان,پاورپوینت دانشجویی,دانلود پاورپوینت دانشجویی,مقاله دانشجویی آهک,پژوهش دانشجویی آهک,تحقیق دانشجویی آهک,پروژه دانشجویی آهک

پاورپوینت گنبدقابوس:پاورپوینت گنبدقابوس,گنبدقابوس,پروژه گنبدقابوس,قابوس

جزوه تاریخ جهان (مجموعه تاریخ):دانلود تاریخ جهان (مجموعه تاریخ) ، دانلود تاریخ جهان ،مجموعه تاریخ ، دانلود ، تاریخ جهان (مجموعه تاریخ) ، فروشگاه اینترنتی کوثر، فروشگاه اینترنتی ، فروشگاه کوثر ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و کار، کارافرینی وکسب درامد، خرید آنلاین

پاورپوینت بررسی اقلیمی شهر شیراز:پاورپوینت بررسی اقلیمی شهر شیراز,پاورپوینت ,بررسی اقلیمی شهر شیراز, بررسی اقلیمی ,شهر شیراز